Besök oss under Almedalsveckan!

July 7, 2022

Äntligen är vi tillbaka i Almedalen för att väcka debatt, sprida kunskap och prata om psykisk hälsa! I år arrangerar vi två spännande panelsamtal och har också en egen monter att besöka.

Måndagen den 4 juli arrangerar vi tillsammans med 1,6 miljonerklubben vårt första panelsamtal där vi frågar oss hur unga människor mår idag, och vilka förändringar som behövs för att stärka ungas psykiska hälsa? Vi har bjudit in Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från Ångestpodden som kommer moderera ett samtal med våra ambassadörer Ullakarin Nyberg och Christian Dahlström, Embla Persson som är andre vice ordförande i Sveriges elevkårer och Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind.

Kort därefter håller vi i ett panelsamtal tillsammans med 1,6 miljonerklubben och Svenska Psykiatriska Föreningen, där vi diskuterar den statliga samsjuklighetsutredningen kring beroende och psykiatriska tillstånd. Hur kommer utredningen kunna garantera en bra och värdig vård för patienter med samsjuklighet? Det är en högaktuell och viktig fråga eftersom flera patienter med beroende och psykisk sjukdom ofta faller mellan stolarna inom vården idag. Vi har bland annat bjudit in Anders Printz, statlig utredare och ansvarig för Samsjuklighetsutredningen, Gerhard Larsson, statlig utredare för Missbruksutredningen, riksdagsledamot Anders W Jonsson från Centerpartiet och Eva Dozzi, som själv är närstående till ett barn med missbruk och psykisk sjukdom.

Det kommer bli intressanta och viktiga samtal som du absolut inte får missa om du är i Almedalen!

Tisdagen den 5 juli är vi på plats hela dagen vid vår monter som vi delar med 1,6 & 2,6 miljonersklubben. Vi har tagit med oss våra vänner från Mental Health Run och du kan också träffa vår ambassadör Christian Dahlström. Kom och besök oss så berättar vi gärna om vårt arbete och vad du kan göra för att bidra till psykisk hälsa!

Hitta till oss i Almedalen

Samtliga programpunkter och panelsamtal håller till i Sal E31, E-huset, Uppsala universitet. Ingång sker genom huvudentrén på Cramérgatan 3. Hitta på karta här >

Vår monter hittar ni i närheten längs Cramérgatan, mittemot Almedalsbiblioteket (Plats H322)

Programpunkter

Hur mår unga idag? Psykisk hälsa en rättighet åt alla

Datum och tid:

Måndagen 4 juli klockan 10:00 - 11:00

Plats:

E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Hitta på karta här >

Information:

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige idag, samtidigt som en majoritet uttrycker en hög tillfredsställelse med livet. I ett samtal, modererat av Ångestpodden, diskuterar företrädare för psykiatrin, elevrörelsen och civilsamhället hur unga idag egentligen mår. Vilken är vårdens roll? Vilka förändringar behövs i skolan och övriga samhället för att stärka ungas psykiska hälsa?

Medverkande:

Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare

Ida Höckerstrand, föreläsare och poddare, Ångestpodden

Sofie Hallberg, föreläsare och poddare, Ångestpodden

Christian Dahlström, journalist och författare, Fonden för psykisk hälsa

Embla Persson, andre vice ordförande, Sveriges elevkårer

Dahlia Rezai, samhällspolitiskt ansvarig på Mind

Kan samsjuklighetsutredningen rädda personer med både beroende och andra psykiatriska tillstånd?

Datum och tid:

Måndagen 4 juli klockan 11:10 – 12:00

Plats:

E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal E31

Hitta på karta här >

Information:

Redan 2011 landade Missbruksutredningen i förslaget om endast en huvudman för beroendevården. Idag delas ansvaret mellan kommun och region, med otydliga gränser som följd och stor risk att patienter inte får den vård de behöver. Efter ett uppmärksammat reportage av Uppdrag granskning 2018 och protester från anhöriga, ledde en hearing i socialutskottet 2019 till en ny statlig utredning. Under detta seminarium kommer vi diskutera den kommande samsjuklighetsutredningen tillsammans med de statliga utredarna från 2011 respektive 2022, anhörig, företrädare från psykiatrin och politiker. Vad händer nu, hur går vi från ord till handling? Kan behandlingen av personer med både psykisk sjukdom och beroendeproblematik gå från ingens ansvar till en välfungerande vård? Vem behöver göra vad?

Medverkande:

Anders Printz, statlig utredare Samsjuklighetsutredningen, regeringskansliet

Gerhard Larsson, statlig utredare Missbruksutredningen

Eva Dozzi, anhörig

Anders W Jonsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Maria Larsson, vice ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen

Karl Lundblad, psykiater, Svenska Psykiatriska Föreningen

Tove Mogren, psykiater, Fonden för Psykisk Hälsa

Mer information hittar ni programmet på Almedalens hemsida >

Senaste nyheterna