”Dags att bryta det stigma som begränsar forskningen för Psykisk Hälsa”

January 4, 2022

Fondens ordförande Martin Schalling och styrelseledamot Maria Larsson skrev en artikel till Hälsoportalens informationssatsning om neurologiska diagnoser och psykisk hälsa som gick ut som en bilaga till Svenska Dagbladet innan jul.

”Stigma har minskat på olika sätt och vi börjar äntligen prata mer med varandra om dessa vanliga tillstånd. Vi vill nu bidra till att också forskningen hinner i kapp för bättre förebyggande och behandlande metoder av psykiatriska tillstånd hos barn och vuxna samt för suicidprevention.”

Läs hela texten på Hälsoportalens hemsida >

Senaste nyheterna