En julhälsning från Fonden för Psykisk Hälsa

December 22, 2020

Fonden för Psykisk Hälsa har gått in på sitt andra kvartssekel i arbetet för psykisk hälsa!

Utvecklingen går framåt men stigma hindrar fortfarande människor från att exempelvis berätta på sina arbetsplatser om psykisk sjukdom eller funktionsnedsättningar. Samtidigt är forskningsanslagen fortfarande en bråkdel av vad de borde vara för att vi ska hitta bättre behandlingsmetoder och minska lidande!

Under detta märkliga och dystra år har vi i Fonden för Psykisk Hälsa ägnat tid åt utvecklingsarbete. För 6 år sedan gjorde vi en nystart av fonden som resulterade i att vi ökade anslagen till forskningen tiodubbelt. I slutet av 2019 beslutade vi oss för att göra en total översyn av fonden med syfte att öka forskningsanslagen minst tiodubbelt igen. Vi har lanserat en ny webbsida och ökat vår närvaro i sociala medier för att bli mer synliga. Det viktigaste är att vi nu också har bytt namn till Fonden för Psykisk Hälsa för att bättre spegla vad vi gör ,och för en ökad bredd.

Under året har vi haft flera välbesökta webinarier med upp mot 1000 deltagare. Det senaste med socialminister Lena Hallengren, Johan Carlsson från FHM, Anki Sandberg från NSPH och Rickard Bracken från Suicide Zero på temat: Förebyggande åtgärder för psykiskhälsa under och efter pandemin. Se gärna reprisen i sin helhet här >

Vi arbetar för att människor med psykisk ohälsa och deras anhöriga ska kunna prata om symtom, både med varandra och med sin omgivning, och söka hjälp i tid. Vi vill också bidra till att öka öppenhet och kunskap i samhället så att inga fördomar ytterligare försvårar livet för människor med psykisk ohälsa. Det stigma som begränsar oss och är förenat med att inte söka hjälp håller på att brytas. Många ledande personer vågar berätta om psykisk ohälsa. Insatser för att förändra pressetiska regler och patientsäkerhetslagen är på gång så att psykisk ohälsa inte längre är ett diskriminerat område. I år delar vi ut fondens stora Fördomspris till filmaren och skådespelaren Simon Settergren som visat stort mod och kreativitet i skapandet av filmen Kungen av Atlantis. Den är magisk, se den!

Men, det absolut viktigaste som Fonden för Psykisk Hälsa gör är att stötta forskningen. I år fick vi in 60 ansökningar från unga forskare. Med din hjälp kan fler av dessa få stöd till sin forskning. Skicka gärna en julgåva eller ge dig själv eller någon du tycker om ett medlemskap i Fonden för Psykisk Hälsa i julklapp. Ge en gåva eller bli medlem direkt på vår hemsida. Du kan även själv starta en insamling eller ge ån gåva till oss på Facebook.

Ett stort och viktigt arbete görs av fondens vetenskapliga råd som du kan möta här på hemsidan. Deras arbete görs helt utan betalning och garanterar att ditt stöd går till projekt med högsta kvalitet. Det vetenskapliga rådet var en viktig faktor när Suicide Zero beslöt sig för att donera medel för forskning via Fonden för Psykisk Hälsa. I år har de ökat beloppet och vi hoppas att den här formen av samarbeten ska bli en betydande faktor på sikt vad gäller finansiering av forskning inom psykologi och psykiatri!

Även om forskningen går framåt kan det gå ännu snabbare! Nya läkemedel som lindrar symtom med färre biverkningar, psykoterapi via internet som hjälper många, utveckling av evidensbaserade insatser som minskar individens självstigmatisering är bara några exempel. Vi behöver nu också ny kunskap om den förväntande psykiska ohälsan som kommer efter pandemin. Hjälp oss att hjälpa!


God Jul och Gott Nytt År
!

Martin Schalling
Ordförande för Fonden för Psykisk Hälsa

Senaste nyheterna