Fonden för Psykisk Hälsa medverkar i SKR:s webbsändning Kraftsamlingsverkstad

October 5, 2020

Eftersom Almedalsveckan är inställd i år är det viktigare än någonsin att lyfta hur viktigt det är att satsningar för psykisk hälsa sker med långsiktig grund, och alltid på basen av forskning och beprövad erfarenhet. Fonden för Psykisk Hälsa kommer därför medverka i SKR:s webbsändning kring Kraftsamling för Psykisk Hälsa den här veckan.

Anki Sandberg, Ullakarin Nyberg och Urban Pettersson Bargo deltar på tisdagen 30 juni mellan 08:30- 10:15 på temat "Ett skyddsnät med täta maskor", om vad vi kan göra för förbättrad suicidprevention i samhället. Maria Larsson deltar under onsdagen den 1 juli samma tid kring temat "Psykisk hälsa för barn och unga".

→ Här hittar ni fullständigt program för SKR:s webbsändningar i veckan

Senaste nyheterna