Nu startar vi kampanjen #JAGÄRNÅGON

May 10, 2021

Med start idag kommer vi varje månad lyfta fram en psykiatrisk diagnos för att öka medvetenheten och kunskapen om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fram till World Mental Health Day den 10 oktober kommer personer med olika erfarenheter av psykisk sjukdom dela med sig av sina egna berättelser. Vi kommer också intervjua forskare och experter för att få mer kunskap och höra om forskningsläget.

I samband med att World Bipolar Day uppmärksammas runt om i världen idag startar vi kampanjen med att lyfta fram just bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder antingen är manisk eller deprimerad. I Sverige lever cirka 2% med bipolär sjukdom idag och sjukdomen medför ett stort lidande för både för den som är sjuk och för närstående.

Med rätt behandling och medicinering kan många med bipolär sjukdom leva ett bra liv. Men även om det finns behandling att få idag så behövs det mer forskning om bipolär sjukdom. Just nu forskas det mycket om de genetiska orsakerna. Det är sedan länge känt att ärftligheten för bipolära sjukdom är hög, men det har varit svårt att hitta orsakerna bakom. Vi kommer återkomma till det senare.

Stöd vårt arbete för att förebygga sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv genom mer forskning och ökad öppenhet. Du kan hjälpa till genom att sprida kampanjen, starta en egen insamling på Facebook eller bli medlem.

Alla känner någon - Vem känner du?

Senaste nyheterna