Förhöjd skattereduktion för gåvor

February 1, 2022

Från och med januari 2022 kan du få skattereduktion för dina gåvor till Fonden för Psykisk Hälsa. För att få skattereduktion för gåvor krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer och föreningar som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för året som du har lämnat gåvan.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida

Senaste nyheterna