Forskningsanslag delas ut till minne av Jan Beskow

December 21, 2020

Det var en stor sorg när vi fick höra om Jan Beskows bortgång den 11 december. Jan var professor och specialistläkare i psykiatri och socialmedicin och arbetade i över 50 år med forskning och utbildning inom suicid och suicidprevention. Han publicerade sin första avhandling redan 1979 som baserades på intervjuer med efterlevande. I Sverige var Jan en nestor inom det suicidpreventiva arbetet och har bidragit med många värdefulla teorier och perspektiv.

Varje år donerar Suicide Zero 5% av sina intäkter till Fonden för Psykisk Hälsa som är särskilt öronmärkta till forskning inom suicidprevention och suicidologi. För att hedra Jan Beskow har Suicide Zero beslutat att forskningsanslaget till Fonden för Psykisk Hälsa från och med nu ska delas ut i Jan Beskows namn. I år uppgick anslaget till 725 000 kronor som ska delas ut till unga forskare inom suicidforskningen.

Senaste nyheterna