Forskningsstipendiater 2020/2021

April 12, 2021

Varje år delar Fonden för Psykisk Hälsa ut forskningsanslag till unga forskare som är verksamma inom psykiatriforskning i Sverige. Vi vill se fler forskare inom psykiatriområdet och därför tycker vi att det är extra viktigt att stödja unga forskare som är i början av sina karriärer. Det behövs bättre behandlingsmetoder och en större förståelse om psykiska sjukdomar och funktionedsättningar.

Sedan 2013 har vi kunnat öka forskningsanslagen för varje år och det är med hjälp av donationer och gåvor från er! Vår verksamhet bygger helt på donationer och ju mer vi samlar in, desto större anslag till forskningen kan vi dela ut. Kanske är det viktigare än någonsin just nu med insatser som främjar psykisk hälsa!

Under 2020 samarbetade vi också med Suicide Zero som bidrar med ett nytt forskningsanslag till minne av professor Jan Beskow som tyvärr lämnade oss under förra året. Det är forskningsmedel som är särskilt avsatta för suicidprevention och som nu kommer delas ut i samarbete med Fonden för Psykisk Hälsa varje år. Det är vi väldigt glada och tacksamma över!


Stipendiater 2020


Vägledd internetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani - en randomiserad kontrollerad studie

Mia Asplund, psykolog, Karolinska Institutet


Intellectual disability in a forensic psychiatric setting

Hanna Edberg, läkare, Karolinska Institutet


Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studier vid unipolär och bipolär depression

Michael Ioannou, läkare, Göteborgs Universitet


Reward processing in adolescent de-pression – towards novel markers for treatment change and diagnosis

Johan Lundin Kleberg, psykolog, Karolinska Institutet


An in vivo PET study of the serotonin transporter – longitudinally in patients with depression and in relation to the serotonin 1B receptor in healthy individuals

Jonas Svensson, läkare, Karolinska Institutet


Physical activity as prevention for mental illness: predictiv factors of efficiency

Martina Svensson, biomedicin, Lunds Universitet


Finns det ett samband mellan serotonintransportören 5-HTT samt serotoninreceptorn 5-HT1B och kognitiv förmåga vid depression?

Ämma Tangen, psykolog, Karolinska Institutet


Dopaminreceptor D3 och det Mesokortikolimbiska Systemets Roll i Anhedoni och Affektiva Syndrom

Filip Ventorp, läkare, Lunds Universitet

Forskningsanslag för suicidprevention


Vitamin D’s relation to inflammation and suicidal behavior

Cécilie Grudet, läkarstuderande, Lunds Universitet


Kognitiva funktioner, självkritik och attityder vid självskadebeteende

Magnus Nilsson, psykolog, Lunds Universitet


Identification of suicide patients using a soluble biomarker

Ada Trepci, farmaceut, Karolinska Institutet

Senaste nyheterna