Frimurarna bidrar till forskning för barn och ungas psykiska hälsa

October 19, 2022

I år presenterades de första stipendiaterna som får ta del av forskningsmedel som är särskilt riktade till forskning rörande barn och ungas psykiska hälsa. Genom en donation från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm har vi kunnat göra den här satsningen på barn och unga, som även delas ut nästa år. 

-Det känns jättebra att vi får möjlighet att stötta forskning om psykisk ohälsa rörande barn och unga som är en speciellt utsatt och ökande grupp, säger Martin Schalling, ordförande för Fonden för Psykisk Hälsa.

Stipendiaterna som fick medel för forskningsprojekt rörande barn och unga presenterades på Mental Health Evening i förra veckan tillsammans med övriga stipendiater: 

Elisabeth Nilsson Jobs 
Invariant Disembedding in Autism - A twin study

Gina Griffioen 
Synaptisk konnektivitet vid autismspektrumtillstånd in vivo

Lisa Dinkler 
Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID)-providing fundamental epidemiological knowledge on a recently recognized and debilitating condition

Mattias Strand 
Betydelsenav kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården

Mia Asplund 
Vägleddinternetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani - en radomiserad kontrollerad studie

Sofia Kanders 
En kartläggning av det dubbelriktade sambandet mellan övervikt och depression

 

Här kan ni ta del av samtliga stipendiater >

Senaste nyheterna