Ing-Marie Wieselgren vigde sitt liv åt att förbättra vården

July 7, 2022

Sent igår kväll möttes vi av det tragiska och ofattbara beskedet att Ing-Marie Wieselgren har avlidit till följd av ett våldsdåd som skedde i Visby tidigare under dagen. Beskedet om hennes bortgång kom som en chock för hela Sverige, men framför allt för alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa.

Ing-Marie Wieselgren är född och uppvuxen Motala och började studera till läkare på Uppsala Universitet i början av 80-talet. Från början hade hon inte en tanke på att bli psykiater men under sin kandidatplacering och ett sommarvikariat på Ulleråkers sjukhus i Uppsala blev hon ”fast”, som hon har beskrivit det själv. På Ullåkers sjukhus mötte hon för första gången patienter som var nyinsjuknande i psykos och blev både fascinerad och berörd av den psykiatriska vården. Samtidigt blev hon också tagen och upprörd över att psykisk sjukdom kan förändra livet så mycket för en ung människa. Sedan dess har Ing-Marie dedikerat hela sitt liv till att förbättra vården för alla som lever med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, med ett särskilt fokus på barn och ungdomar.

Efter många år som överläkare, klinikchef och andra statliga uppdrag har hon sedan 2007 arbetat som psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon har varit projektchef och drivit det nationella projektet Uppdrag psykisk hälsa och initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie var under en tid även aktiv som styrelseledamot för Psykiatrifonden, innan vi bytte namn till Fonden för Psykisk Hälsa.

­ -Det är en väldigt sorlig dag. Sverige har förlorat en gigant och en fantastisk kämpe för psykisk hälsa. Ing-Marie var en oerhört engagerad, kunnig och omtyckt person som brann för att förbättra psykiatrin. Våra tankar går till hennes familj till alla som stod henne nära, säger Martin Schalling, ordförande Fonden för Psykisk Hälsa.

Foto: Rikard Kilström, Läkartidningen

Senaste nyheterna