Intervjuer med Stipendiater 2019

October 5, 2020

S:t Görans Bipolärprojekt

"Kliniska forskningsprojekt som följer personer med psykiska besvär under lång tid är utmanande att finansiera. Viktiga resultat kan komma efter många år. Psykiatrifondens stöd betyder för det första att S:t Göranprojektet kan fortsätta att följa upp personer med bipolär sjukdom 14 år efter att de först undersöktes. För det andra att forskare ges möjlighet att analysera de data som finns och därigenom lära oss mer om hur kognitiva faktorer påverkar funktion och välbefinnande på lång sikt och om hur genetiska riskfaktorer och neurobiologiska faktorer påverkar risken att insjukna i bipolär sjukdom."

"Genom Psykiatrifondens viktiga stöd kommer vi att lära oss mer om bipolär sjukdom; kunskap som vi hoppas drabbade personer kommer att dra nytta av."

Ansvarig forskare: Mikael Landén, professor i allmänpsykiatri, Karolinska Institutet

Mikael Landén, professor i allmänpsykiatri, Karolinska Institutet

Mekanistisk studie av indoler producerade av magtarmbakterier och dess roll för psykisk sjukdom

”Tack vare stipendiet har jag kunnat starta upp de försök som ligger till grund för min framtida forskarkarriär och som förhoppningsvis kan påvisa en mekanism var vid bakterier i mag-tarm kanalen direkt kan påverka vår psykiska hälsa.”

Ansvarig forskare: Maximilian Tufvesson Alm, Filosofie doktor (PhD), Karolinska Institutet 

Maximilian Tufvesson Alm, Filosofie doktor (PhD), Karolinska Institutet

Artificiell intelligens för att predicera behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi inom reguljär vård

”Stipendiet har hjälpt mig att: Undersöka de faktorer och modeller som främst kan hjälpa förutsäga hur det kommer att gå för patienter i internetförmedlad kognitiv beteendeterapi i reguljär vård.”

Ansvarig forskare: Nils Hentati Isacsson, Doktorand, Karolinska Institutet

Nils Hentati Isacsson, Doktorand, Karolinska Institutet
Senaste nyheterna