#JAGÄRNÅGON - Arvid Lagercrantz

May 19, 2021

När Arvid Lagercrantz var 15 år insjuknande han i en depression som följdes åt av en mani och fick senare diagnosen bipolär sjukdom typ I.

Arvid Lagercrantz är en renommerad journalist och författare och har tidigare varit chef för Sveriges Radio. Sedan länge har Arvid också varit en föregångare i att vara öppen om att leva med psykisk sjukdom. Idag är han tacksam över att han hade en förstående arbetsgivare, men också över behandlingen som gjorde det möjligt för honom att leva större delen av sitt liv utan symtom.

Arvid är också ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa för att han vill fortsätta bidra till mer öppenhet och att bättre behandlingsmetoder ska tas fram. Vem vet, kanske en dag till och med ett botemedel?

Du har ju länge valt att vara öppen med din diagnos. Kan du berätta varför?

– Det är för att minska fördomar som jag har valt att vara öppen om min sjukdom. Kanske ligger det i rollen som journalist att man vill föra fram sanningar i ljuset? Jag har bland annat skrivit boken Mitt galna liv om hur sjukdomen på olika sätt har påverkat mitt liv. Sedan har jag tidigare varit ambassadör för organisationen Hjärnkoll och även varit aktiv i patient och närståendeföreningen Balans.

Fördomar fanns ju ännu mer då jag insjuknande som ung. Jag har haft tur som har haft en förstående arbetsgivare och att jag har arbetat med kloka och insiktsfulla kollegor. De har bidragit till att det har varit lättare för mig att berätta och få stöd när sjukdomen har börjat visa symtom. När jag blev sjuk var dock stödet till närstående väldigt litet, men det hoppas jag är bättre idag.

Det viktigaste för mig är att jag har varit öppen om min sjukdom och har därmed befriats från många fördomar. Att jag inte enbart har blivit sedd som en person med psykisk sjukdom, utan som en människa, där min kreativitet som journalist och författare istället har varit i fokus.


Vad har varit viktigast för dig för att kunna leva ett så bra liv som möjligt trots sjukdomen?

– Det viktigaste för mig är att jag har varit öppen om min sjukdom och har därmed befriats från många fördomar. Att jag inte enbart har blivit sedd som en person med psykisk sjukdom, utan som en människa, där min kreativitet som journalist och författare istället har varit i fokus.

Utifrån dina egna erfarenheter att leva med bipolär sjukdom, har du några råd som du vill dela med dig av till personer som nyligen diagnostiserats eller till deras närstående?

– Både patienter och närstående bör lära sig vad sjukdomen innebär och gemensamt lära sig se tidiga tecken på insjuknande. Jag rekommenderar att alla som lever med diagnosen försöker i ett så tidigt skede som möjligt att acceptera sin behandling. Avsluta inte behandlingen utan att diskutera med din läkare först! Det är viktigt för att minska risken att få allvarliga symtom som i värsta fall kan bli livshotande om depressionen är som svårast.

Slutligen varför har du valt att vara ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa?

– Jag vill vara med i fonden för att ge tillbaka något till all den hjälp jag fått av psykiatrin. Jag tror på forskningen och vill understödja den så mycket jag kan.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom innebär återkommande perioder av kraftig förskjutning i stämningsläget. Det kan antingen vara uppåt i en så kallad mani eller hypomani, och nedåt i en depression. En mani innebär ett extremt förhöjt stämningsläge, med lågt eller inget sömnbehov alls, hög aktivitetsnivå, upprymdhet och ofta irritabilitet. Hypomani är en lindrigare form av en mani. En depression ger stark nedstämdhet som kännetecknas av glädjelöshet, ofta värdelöshetstankar, hopplöshet, energilöshet och ibland tankar på att inte orka leva längre. I sjukdomsbilden finns också långa perioder där livet inte svänger mer än för andra. Cirka två procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom behandlas med stämningsstabiliserande medicinering, som exempelvis Litium. Vidare är det viktigt att lära känna vilka symtom sjukdomen har och lära sig tidiga tecken på insjuknande och hur man kan ta hand om dem. För bästa behandlingsresultat är det också viktigt att ta hand om sina levnadsvanor. Att inte dricka för mycket alkohol, att träna, ha tid för återhämtning och ha goda sömnrutiner.

Så här kan du få hjälp

Alla känner någon med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Har du själv eller känner du någon som har symtom som liknar dem Arvid har och som kanske skulle behöva en utredning kring bipolär sjukdom?

Om läget är mindre akut och du vill göra en utredning kan du vända dig till din vårdcentral för en första bedömning eller göra en egenanmälan till en psykiatrisk klinik.

För att söka akut hjälp kan du alltid kontakta 112 eller vända dig till närmaste psykiatriska akutmottagning. Psykiatriska akutbehandling finns dygnet runt i hela landet, liksom övriga medicinska akutbehandlingar.

Vill du veta mer rekommenderar vi att du går in på 1177 vårdguiden och läser mer om bipolär sjukdom.

Senaste nyheterna