Möt vår nya ambassadör – Nova Bergman

December 19, 2022

Brottaren Nova Bergman är ny ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa! Nova vill hjälpa till att minska tabun kring psykisk sjukdom och samla in pengar till mer forskning.

Nova Bergman är en av Europas bästa brottare. Redan på ungdoms- och juniornivå var hon överlägsen och vann bland annat ungdoms-SM tre år i rad. Under 2021 opererade hon knät i augusti men tog ändå guld i både JSM och SM under hösten. Hon följde upp med ännu ett SM-guld 2022 och nådde bronsmatch i EM, hennes första internationella seniormästerskap, samt utsågs till Sveriges bästa kvinnliga brottare.

I höstas var hon även med och sprang Mental Health Run, välgörenhetsloppet där överskottet går till fondens insamling, och nu är hon dessutom fondens senaste tillskott bland våra ambassadörer.

Berätta varför du valde att bli ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa?

– Jag kom först i kontakt med fonden för psykisk ohälsa i april detta år. Jag såg att det låg ett otroligt bra budskap och engagemang bakom fonden. Min främsta yrkesroll har hitintills varit elitidrottare men en stor del av mitt personliga engagemang och intresse har också lagts på att engagera mig inom just denna tabubelagda samhällsfråga.

Varför behövs det mer forskning om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar?

– Vi behöver mer forskning kring dessa ämnen för att kunna komma framåt i frågan. Kunskap är nyckeln till fler alternativa behandlingsmetoder, det kan aldrig finnas för många. Forskning kan hjälpa att bidra till kännedom hos allmänheten, så att man lättare kan fånga upp personer i ett tidigt stadie. Det förebyggande arbetet måste finnas där, steg ett av helhetsbilden. Stigman minskar i takt med utbildning och kännedom.

Stigman minskar i takt med utbildning och kännedom.


I förhållande till sjukdomsbördan får forskning på psykiska sjukdomar avsevärt mindre pengar än andra folksjukdomar, både från privata donationer och offentliga forskningsmedel. Tror du att tabut kring psykisk sjukdom kan vara en del av förklaringen?

– Jag tror definitivt att tabun som finns och alltid funnits är en stor del utan det. Mentaliteten om att sjukdomar bara är något som drabbar en rent fysiskt. Det andra kan vi ju inte se med blotta ögat.

– Jag tror igen att det har mycket att göra med kunskapen som saknas inom frågan i olika aspekter. Jag tror inte att en person som någon gång varit psykiskt sjuk skulle neka forskningsmedel till något institut inom någon faktor, för de personer vet väl vad det handlar om. De människor som har turen att aldrig drabbas av någon typ av psykisk sjukdom har nog svårare att sätta sig in i hur det kan vara. Att inte få de hjälpmedel eller resurser som skulle behövas i dagens samhälle. Är man allvarligt sjuk och skulle behöva genomgå kirurgi skulle man som svensk medborgare aldrig bli nekad det. Så är inte fallet med ett akut psykiskt insjuknande.

Är man allvarligt sjuk och skulle behöva genomgå kirurgi skulle man som svensk medborgare aldrig bli nekad det. Så är inte fallet med ett akut psykiskt insjuknande.

Senaste nyheterna