Patienter och anhörigas egna erfarenheter måste väga tyngre i psykiatrisk forskning

August 17, 2021

Suicidforskaren och överläkaren Ullakarin Nyberg är sedan i år ny ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa. Hon är överläkare i psykiatri vid Norra Stockholms Psykiatri och forskar inom suicid och suicidprevention vid Karolinska Institutet.

Ullakarin ägnar nästan all sin tid åt suicid och traumatiska händelser, både i sin roll som klinker och på en mer övergripande nivå nationellt. Hon skriver också böcker och är en mycket uppskattad föreläsare. Ullakarin driver också podden Inferno Podcast där hon i varje avsnitt träffar gäster med egna erfarenheter av psykisk sjukdom som får berätta sin historia.

I våras blev det också klart att Ullakarin blir ny radiopsykolog i Sveriges Radio som startar nu i september. Eftersom hon är psykiater och inte psykolog så kommer programmet att byta namn till Livet. I höst är hon också aktuell med sin nya bok: Konsten att mötas - från mingelångest till allvarliga samtal, som hon har skrivit tillsammans med Stefan Einhorn och Kattis Ahlström.

Berätta varför du valde att bli ambassadör för Fonden för Psykisk Hälsa?

– Vi har kommit långt i Sverige när det gäller synen på suicid, psykisk sjukdom och annan psykisk ohälsa, men det är fortfarande vanligt att psykiska problem betraktas som självvalda och att människor med psykiska svårigheter skäms över sin situation och undviker att söka hjälp av det skälet eller missförstås när de väl söker. Jag tycker att Fonden för Psykisk Hälsa gör fantastiska insatser och jag delar fondens övertygelse om att ökad kunskap om psykisk sjukdom kommer att minska den stigmatisering och rädsla som finns runt något som kan drabba vem som helst. Alla vet hur det känns att må psykisk dåligt och alla känner någon som är psykisk sjuk. Det borde vara en källa till kraft och gemenskap istället för rädsla och skam.

Det finns mycket viktig forskning som utgår från det som är objektivt mätbart, till exempel hjärnforskning och registerforskning, men det är fortfarande vanligt att psykiatrisk forskning bedrivs utan medverkan av personer med egen erfarenhet och deras anhöriga, och att forskningsresultat inte används i klinisk praktik.


Varför behövs det mer forskning om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar?

– Människor med den problematiken är ofta sårbara, men de har också en unik kompetens. Det finns mycket viktig forskning som utgår från det som är objektivt mätbart, till exempel hjärnforskning och registerforskning, men det är fortfarande vanligt att psykiatrisk forskning bedrivs utan medverkan av personer med egen erfarenhet och deras anhöriga och att forskningsresultat inte används i klinisk praktik. Det gör att den hjälp och behandling som erbjuds inte alltid är evidensbaserad. När jag själv ledde en nationell studie om föräldrar som mist ett barn i suicid fick vi avslag i alla instanser på grund av rädsla för att föräldrarnas situation skulle förvärras om de blev påminda om sin förlust. När vi efter många överklaganden fick genomföra studien visade det sig att förlustdrabbade föräldrar var betydligt mer angelägna än andra grupper om att sprida sina erfarenheter till andra som ett sätt att hjälpa. Därför anser jag att psykiatrisk forskning måste breddas och att egen erfarenhet ska väga tungt.

Jag har själv gått igenom en tuff cancerbehandling och under den tiden jämförde jag ofta den hjälp jag fick med den hjälp som människor med svår psykisk sjukdom blir erbjudna.

Du har ju träffat väldigt många patienter i ditt yrkesliv. Vad skulle du säga är viktigt för att bli frisk eller kunna leva ett så bra liv som möjligt trots psykisk sjukdom?

– Jag tror mycket på delaktighet och samarbete. Genom att bli betraktad som expert på sig själv och sitt eget liv och få hjälp att använda egna resurser för att må så bra som det går trots sjukdom kan man komma långt. De flesta människor klarar mer än de tror om de får rätt hjälp och stöd. Jag har själv gått igenom en tuff cancerbehandling och under den tiden jämförde jag ofta den hjälp jag fick med den hjälp som människor med svår psykisk sjukdom blir erbjudna. Jag fick till exempel erbjudande om fysisk aktivitet, stödsamtal och rehabilitering under två veckor med fokus på goda levnadsvanor och fysisk styrka. Mina anhöriga blev inbjudna till alla möten med vården och fick därmed chansen att ställa frågor som gjorde det lättare för dem att hjälpa mig. Så ser det inte ut för den som får en psykiatrisk diagnos och det är ett av många exempel på den ojämlikhet som råder när man jämför psykisk och fysisk sjukdom. Det måste vi ändra på!

I sommar debuterar även Ullakarin som sommarvärd i Sommar och Vinter i P1. Här kan ni lyssna på hennes sommarprat som sändes den 17 augusti >

Senaste nyheterna