Psykisk Hälsa under och efter pandemin

February 23, 2021

Det har nu gått ett år sedan vi plötsligt vaknade upp till en ny vardag som för många präglats av ökad isolering, ensamhet och oro över både vår egen och våra närmastes hälsa.

Vi har inte kunnat ses, skaka hand eller krama om varandra som vi brukade göra, trots att vi kanske aldrig har behövt det så mycket som nu. Pandemin har drabbat oss alla, men det finns många som har det extra svårt. De som förlorat närstående i Covid-19. Sjukvårdspersonal som arbetat  på överfyllda vårdavdelningar och akutmottagningar och tvingats se patienterna dö, trots att de gjort sitt yttersta för att hjälpa. Personal som har fått träda in i närståendes ställe under besöksförbud. Alla som permitterats eller förlorat sina arbeten. Patienter inom psykiatrin som förlorat kontakten med livsviktiga stödpersoner, och många fler. Till dem vill vi sända en extra varm tanke.

Men året har inte bara varit mörkt. Det har också varit ett år av solidaritet och omtanke. Vi har blivit varse alla möjligheter som finns att hjälpa varandra och betydelsen av medmänsklighet. Vi har också upptäckt vad som verkligen är betydelsefullt i livet och vad vi längtar efter. Genom att vara flexibla och kreativa har många av oss upptäckt vår närmiljö, hittat alternativa lösningar för att kunna umgås och lärt oss mer om de möjligheter att mötas som moderna medier ger oss. Och aldrig förr har väl våra förråd varit så välstädade och våra trädgårdar så blomstrande!

Hur detta år kommer att påverka den psykiska hälsan i befolkningen över tid vet vi fortfarande inte. Många har mått psykiskt sämre, men det är också till viss del normalt relaterat till den speciella situation som råder. Psykisk hälsa betyder att man reagerar känslomässigt i relation till de omständigheter man befinner sig i och då är det naturligt och sunt att må psykiskt dåligt under en kris som slår så hårt som pandemin. Däremot finns det förstås en risk att stundande lågkonjunktur, liksom konsekvenser av alla förluster människor drabbats av, ökar risken för psykisk sjukdom. Det vill vi i Fonden för Psykisk Hälsa förebygga genom att fortsätta vårt arbete med att arbeta för psykisk hälsa, minskad stigmatisering och effektiv suicidprevention.

Redan innan pandemin drabbades var tredje kvinna och var fjärde man under livet av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning som kräver behandling. År 2019 tog 1588 människor sitt liv. Detta kostar samhället över 200 miljarder kronor per år och det mänskliga lidandet är omätbart. Risken finns att tiden efter pandemin kommer att innebära ytterligare belastning som försämrar den psykiska hälsan både för sårbara grupper och andra. Studier av tidigare kriser visar att tiden efter pandemin är speciellt kritisk för då ökar risken för att både den faktiska och humanistiska kostnaden kommer att öka. Därför är det extra viktigt att arbeta förebyggande, både för egen del och genom att hjälpa andra. Här följer några råd om vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt:

Att få och ge stöd

 • Prata med någon när du behöver stöd.
 • Lyssna på någon som behöver stöd.
 • Prata med någon som gör dig glad.
 • Ring upp någon som du tror är ensam och fråga hur de har det.
 • Föreslå en promenad eller en annan utomhusaktivitet tillsammans med någon du tycker om.
 • Prata gärna om annat i livet än pandemin för att inte oron ska ta över.

Rutiner och vanor

 • Försök att behålla dina vardagsrutiner. Skapa nya om du är tvungen att leva isolerat.
 • Gå ut minst en gång per dag, gärna under dygnets ljusa timmar. Träna minst 30 minuter, tre gånger i veckan om det går. Ett enkelt alternativ kan vara att försöka gå 100 trappsteg per dag vilket vi vet har stor betydelse för din hälsa!
 • Ge dig själv mikropauser, 3 x 3 minuter per dag, som för dig tillbaka till nuet.
 • Om du har sömnsvårigheter som håller i sig över tid, sök hjälp via din vårdcentral eller prova om internetpsykiatrins program för insomni kan vara något för dig
 • Fundera på vad som vanligtvis brukar hjälpa dig att må bra och vad som brukar hjälpa dig vid oro, vilka strategier har du? Använd dem och anpassa dem till situationen.
 • Var uppmärksam på dina alkoholvanor. Om du är orolig över ditt eget eller andras drickande kan du läsa på alkoholhjalpen.se om hur du kan få hjälp.

Sök alltid akut hjälp om du mår akut dåligt!

Ring 112 vid en akutsituation eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Om det inte är akut kan du alltid börja med att söka hjälp på din vårdcentral eller kontakta 1177 som kan guida dig rätt.

Ta gärna del av våra webinarier som vi arrangerade under hösten tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben:

Senaste nyheterna