Psykisk ohälsa speglar ojämlikheten i samhället

October 28, 2021

Organisationen Mind har gjort en temperaturmätning av den psykiska hälsan i Sverige och presenterar resultaten i en ny rapport som publicerades i veckan. Mätningen har gett en bred och omfattande bild av det psykiska välbefinnandet i Sverige idag.

Rapporten visar att den psykiska ohälsan speglar ojämlikheten i samhället i stort. Unga människor, kvinnor och personer i socioekonomisk utsatthet är grupper där den psykiska hälsan konsekvent är nedsatt. Det framgår också att personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, äldre som lever i ofrivillig ensamhet och personer med flyktingbakgrund har en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Mind hoppas att rapporten kan vara till hjälp att förstå vilken riktning utvecklingen tar och samtidigt öppna upp för en diskussion kring orsakerna.

På Minds hemsida kan ni ta del av hela rapporten >


Foto: Mind, Brooke Cagle/Unsplash

Senaste nyheterna