Regeringen tillsätter en särskild utredare av vården vid missbruk och psykisk ohälsa

October 5, 2020

Anders Printz får i uppdrag av regeringen att se över hur insatserna kan samordnas bättre för personer med både missbruksproblematik och annan psykiatrisk diagnos. Han ska också föreslå hur ansvaret vid samsjuklighet kan samlas hos en huvudman istället för flera som det ser ut idag.

Anders är för närvarande kanslichef på Vårdförbundet och har tidigare varit regeringens psykiatrisamordnare och arbetat på Socialstyrelsen. Han börjar sitt uppdrag direkt och ska lämna sina förslag till regeringen under hösten 2021.

Anders Printz. Foto: Ulf Huett

– Personer med samsjuklighet är en ofta mycket sårbar grupp som behöver bra stöd, vård och behandling. Det förutsätter att samverkan mellan kommunerna och regionerna fungerar. Anders Printz har gedigen erfarenhet på området, och jag är glad att just han ska föreslå hur fler personer kan få de insatser man behöver, oavsett var i landet man bor, säger socialminister Lena Hallengren på regeringskansliets hemsida.

→ Läs mer på utredningen här

Senaste nyheterna