Sista chansen att ansöka om forskningsstipendium

October 7, 2022

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell förening som stödjer psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning i Sverige. Varje år delar vi ut forskningsmedel till registrerade doktorander som har genomfört sin halvtidskontroll och till postdoktorala forskare inom fem år från disputation. Vi delar inte ut forskningsmedel till privatpersoner, företag eller organisationer.

Särskilda utlysningar 2022:

Utöver ordinarie utlysning finns medel avsatta för särskilda utlysningar inom två specifika ämnesområden. Om din forskning rör något av dessa två områden kan du ansöka om medel där istället, och märker då ansökan enligt nedan. Om din forskning inte rör dessa två områden ansöker du bara som vanligt.

Suicidforskning

Återigen samarbetar vi med Suicide Zero som avsätter riktade medel till unga forskare som är verksamma inom suicidforskning och suicidprevention. För att söka medel för detta gäller samma ansökningsförfarande, märk bara din ansökan med Suicidforskning.

Barn och ungdomars psykiska hälsa

I år samarbetar vi också med Stiftelsen Frimurarna Barnhuset i Stockholm (SFBS) rörande problemställningar relaterade till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. För att söka medel för detta gäller samma ansökningsförfarande, märk bara din ansökan med Barn och ungdomars psykiska hälsa.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett och instruktioner hittar du här på vår hemsida. Ansökan måste skickas in senast den 15 oktober.

Senaste nyheterna