Stefan Einhorn gästar Inferno Podcast

March 25, 2021

Sedan hösten 2020 är Fonden för Psykisk Hälsa med och sponsrar Inferno Podcast som drivs av överläkare och suicidforskare Ullakarin Nyberg. Varje avsnitt gästas av en person med erfarenhet av psykisk ohälsa som delar med sig av sin egen historia.

I senaste avsnittet medverkar Stefan Einhorn som är överläkare, författare och styrelseledamot i Fonden för Psykisk Hälsa. När Stefan sökte vård för sina diffusa symptom fick han diagnosen ångestsyndrom med sjukdomsfobi. Han nöjde sig med det, men efter fem år fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. I avsnittet pratar Stefan om att hantera svåra sjukdomsbesked och ändå kunna se livets rikedom.

Senaste nyheterna