Till minne av Arvid Lagercrantz

September 24, 2021

Det är med stor sorg och saknad vi möts av budet att Arvid Lagercrantz avlidit 78 år gammal efter en viss tids sjukdom.

Arvid representerade i många år Fonden för Psykisk Hälsa som ambassadör och bidrog aktivt i utvecklingen av en verksamhet som förebygger sjukdom, ökar livskvalitet och räddar liv genom stöd till forskning och ökad öppenhet. Nyligen deltog han i kampanjen #JAGÄRNÅGON som syftar till att sprida kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Han var tidigt öppen med att han levde med bipolär sjukdom. Som författare har hans bok Mitt galna liv bidragit till att minska fördomar kring psykisk sjukdom. Vidare visade Arvid Lagercrantz att inte ens allvarlig psykisk sjukdom behöver vara ett hinder för en lysande karriär som journalist och författare vilket inkluderade ett antal chefspositioner och banbrytande insatser inom journalistiken. Med sin tydlighet, ödmjukhet och klokhet har hans pionjärarbete fått en unik kvalitet.

Arvid har nu gått ur tiden men hans arbete för mer forskning och ökad öppenhet finns kvar som en inspirationskälla för oss alla. Vi är evigt tacksamma för att vi fått lära känna dig och för allt du bidragit med.

Styrelsen Fonden för Psykisk Hälsa

Foto: Marie Hansson, Sveriges Radio

Senaste nyheterna