World Suicide Prevention Day

September 10, 2021

Idag den 10 september är det World Suicide Prevention Day med aktiviteter runt om i världen för att skapa ett globalt engagemang och öka medvetenheten om att självmord kan förhindras. World Suicide Prevention Day har sedan 2003 arrangerats av International Association for Suicide Prevention (IASP) med stöd från WHO.


Fonden för Psykisk Hälsa uppmärksammar World Suicide Prevention Day idag genom att stödja Suicide Zeros initiativ att tända och dela digitala ljus. Tänd ett ljus du också för någon som du saknar och stöd Suicide Zeros viktiga arbete med att rädda liv! Suicide Zeros erbjuder också digitala utbildningar som kan hjälpa dig att kunna prata om det som är allra svårast.

I samband med dagen vill vi i Fonden även lyfta behovet av mer forskning för att förebygga suicidförsök och suicid. I Sverige lever hundratusentals människor med allvarliga tankar på att ta sitt liv och cirka 1500 människor dör på grund av självmord varje år. Det vill vi ändra på och mer forskning på området behövs!

Tillsammans med Suicide Zero har vi under senaste åren delat ut särskilda forskningsanslag som specifikt riktar sig till suicidprevention. Det gör vi även i år och med er hjälp hoppas vi kunna dela ut ännu större anslag för att hitta bättre förebyggande och behandlande metoder för att både förebygga självmordsförsök och självmord. Här kan ni se vad vi har bidragit till hittills >

Men just idag tänder vi och delar ljus tillsammans med er och hoppas på att färre ljus behöver tändas i framtiden för människor som har tagit sina liv.


Så här kan du få hjälp

Om du har självmordstankar är det viktigt att söka hjälp. Vård finns öppet dygnet runt på psykiatriska akutmottagningar runt om i landet och om du mår för dåligt för att själv ta dig dit kan du ringa 112.

Om du är orolig för en närstående så kan du fråga och försöka göra vad du kan för att lyssna och hjälpa personen till vård. Som närstående kan du också alltid kontakta vård för hjälp med vidare hänvisning om du inte vet vad du ska göra. Vid akut oro kan du ringa 112.

Senaste nyheterna