Om psykisk ohalsa
Forskning

Dagens forskning är morgondagens vård

Det behövs mer kunskap och bättre behandlingsmetoder för psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning i Sverige.
Sök forskningsmedelStipendiater

Ett urval av forskningsprojekt:

S:t Görans Bipolärprojekt

I S:t Görans bipolärprojekt (SBP) undersöks patienter med bipolär sjukdom noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. Detta möjliggör identifiering av kliniskt viktiga undergrupper.
Läs mer >

Ungas depression och internet

Ungdomar tillbringar allt mer av den vakna tiden online och många blir sexuellt trakasserade och mobbade även där. Hur sexuella trakasserier och övergrepp online påverkar barnens psykiska hälsa är oklart.

Stipendiet gjorde det möjligt för mig att genomföra en registerstudie där vi undersöker om det finns en ökad risk för depression vid användning av hormonella preventivmedel

Cecilia Lundin
Leg läkare och doktorand, Uppsala Universitet

Vetenskapliga rådet

Bo Runeson
Bo Runeson
Professor
Karolinska Institutet
Lars Jacobsson
Lars Jacobsson
Professor
Umeå Universitet
Lars Hansson
Lars Hansson
Professor
Lunds Universitet
Ata Ghaderi
Ata Ghaderi
Professor
Karolinska Institutet
Johan Franck
Johan Franck
Professor
Karolinska Institutet
Sophie Erhardt
Sophie Erhardt
Docent
Karolinska Institutet
Lisa Ekselius
Lisa Ekselius
Professor
Uppsala Universitet
Eva Serlachius
Eva Serlachius
Professor
Lunds Universitet
Gerhard Andersson
Gerhard Andersson
Professor
Linköpings Universitet