#JAGÄRNÅGON

Med kampanjen #JAGÄRNÅGON lyfter vi fram psykiatriska diagnoser för att sprida kunskap om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.
Alla känner någon - Vem känner du?