#JagÄrNågon

Med #JagÄrNågon vill vi öka öppenhet genom att låta människor med erfarenhet av psykisk ohälsa berätta sin historia. Vi vill också låta forskare lyfta fram aktuellt forskning. Genom ökad öppenhet och mer kunskap vill vi bidra till psykisk hälsa!