Om psykisk ohalsa
Om Psykisk ohälsa

En av fyra unga drabbas

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och unga människor är särskilt utsatta.
Psykisk ohälsa ökar i Sverige och unga människor är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år drabbas och varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden och under ett år drabbas en miljon svenskar. Situationen är allvarlig och för att hitta bättre behandlingsmetoder behöver vi ditt stöd.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk hälsa är viktig för oss alla i det dagliga livet. När man blir sjuk kan man t.ex. ha svårt att känna glädje, koncentrera sig, planera, lösa vardagsproblem eller umgås med andra. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp och innefattar både psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar t.ex. ångestsjukdomar, depression, ADHD, autism, ätstörningar, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdomar som schizofreni. Besvären kan vara relativt snabbt övergående, återkommande eller kvarstående med eller utan tilltagande försämring.

Psykiska besvär kan bli så allvarliga att de leder till svårt nedsatt funktionsnivå eller förtida död. Varje svensk kommer någon gång att komma i kontakt med någon typ av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän eller egna besvär.

Vill du läsa mer eller behöver du råd?

Vårdguiden
Du hittar mer information och råd kring psykiska sjukdomar på den nationella vårdguiden www.1177.se. Vårdguiden är en sida som ägs av landstingen och regionerna gemensamt och som ger råd om vård dygnet runt dels via webb och dels via telefon. Den kallades tidigare sjukvårdsrådgivningen.
Psykologiguiden
Du kan också hitta råd och stöd i psykologiska frågor genom Psykologiguiden.

Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten, företag och organisationer. Psykologiguiden ägs och är kvalitetsgranskad av Sveriges Psykologförbund som är psykologernas fack- och yrkesförbund.Fonden för psykisk hälsa och Sveriges Psykologförbund har olika typer av samverkan i arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa.