Sök Forskningsmedel

Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk och psykologisk forskning

Sök forskningsmedel

Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk och psykologiskforskning i Sverige och delar ut forskningsmedel en gång per år. Forskningsmedel delas ut till registrerade doktorander som har genomfört halvtidskontroll eller till postdoktorala forskare inom fem år fråndisputation, inom områdena psykologi och psykiatri. Vi delar inte ut forskningsmedeltill privatpersoner, företag eller organisationer. Bedömning av inkomna ansökningar görs av fondens vetenskapliga råd.

Hela ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till: info@fondenpsykiskhalsa.se

Varje år samarbetar vi också med Suicide Zero som avsätter särskilda medel som riktar sig till unga forskare som är verksamma inom området suicid och suicidprevention. Samma ansökningsformulär gäller, märk bara ansökan med suicidforskning.

Sista datum att söka forskningsanslag är 15 oktober 2022

Ladda ner ansökningsblankett