Sök Forskningsmedel

Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk och psykologisk forskning

Sök forskningsmedel

Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk och psykologisk forskning i Sverige och delar ut forskningsmedel en gång per år. Forskningsmedel delas företrädesvis ut till registrerade doktorander eller postdoktorala forskare. Vi delar inte ut medel till privatpersoner. Bedömning av inkomna ansökningar görs av fondens vetenskapliga råd.

Hela ansökan inklusive alla bilagor ska skickas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till: ansokan@psykiatrifonden.se

Även i år så samarbetar vi med Suicide Zero som gör det möjligt att dela ut avsatta medel som är särskilt riktade till unga forskare verksamma inom området suicid och suicidprevention. Samma ansökningsformulär och ansökningsdatum gäller. Märk bara ansökan med suicidforskning.

Senaste datum för att söka forskningsanslag är 15 oktober 2021
Ladda ner ansökningsblankett