Testamentera till oss

Ditt testamente gör skillnad!

Att testamentera till Fonden för Psykisk Hälsa innebär att ge en gåva till livet och till framtiden.

Med ökad kunskap bland allmänheten och en ökad satsning på forskning ökar möjligheten till ett längre och bättre liv för alla som lever med psykisk ohälsa i Sverige. Fonden har till uppgift att arbeta för bekämpande av psykiska sjukdomar inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder.

Ett testamente uttrycker viljan och hur du vill att efterlämnade tillgångar ska fördelas. Som testamentstagare anger du Fonden för Psykisk Hälsa och organisationsnummer 802017-5504.

Kontakta oss om du har frågor om testamente, vi hjälper gärna till med rådgivning.