Vår styrelse

Suppleanter

Sophie Erhardt
David Schwieler

Valberedning

Sophie Erhardt
Jonas Eberhard
Anna Ekelund
Helena Rönnberg